När du besöker SeascapeNordic.se  som identifierad kund samlar vi in personuppgifter såsom fullständigt namn, e-postadress, telefonnummer, order- och kundnummer, bilder, IP-adress samt eventuell ytterligare information – t.ex. information du väljer att dela vid kontakt via mail. Dessa uppgifter samlas in för att kunna återkoppla med information som är relevant för dig och ditt ärende.

Vid köp/offert  samlar vi in fullständigt namn, e-postadress, telefonnummer, order- och kundnummer, samt eventuell ytterligare information – t.ex. information du väljer att dela vid kontakt via mail. Dessa uppgifter samlas in för att kunna återkoppla med information som är relevant för dig och ditt ärende.

Tillgång till personuppgiftsbanken är lösenordsskyddad och begränsad till den personal som har anledning att ta del av den (se anledningar nedan). Enda gången Svensk båtförsäljning  delar dina personuppgifter är om lagen kräver det eller i andra situationer då lagen tillåter.

De uppgifter vi samlar in lagras i minst tre år då vi måste förhålla oss till konsumentköplagen. Uppgifterna raderas 3 år efter senaste transaktionsdatum. I köp som innefattar sällanköpsvaror, där livslängden på de flesta produkter överstiger 10 år, sparas personuppgifterna i 15 år då vi behöver kunna se våra anteckningar samt historik hos dessa kunder för att hjälpa till med eventuella frågor eller andra ärenden.  Uppgifterna raderas 15 år efter senaste transaktionsdatum.

Om du vill ha information om vilka uppgifter vi har på dig har du alltid rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag. Skulle en sådan begäran göras kan det hända, om vi anser nödvändigt för situationen, att kompletterande uppgifter efterfrågas. Detta görs för att säkerställa att uppgifterna lämnas ut till rätt person. En begäran om registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad från dig. Om informationen om dig anses felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss på info@svenskbf.se

Du har rätt att begära radering av de uppgifter vi har om dig och då gör vi vårt bästa för att tillgodose denna begäran. Vi måste dock självfallet se över om vi kan göra detta utifrån de lagar som vi rättar oss efter som företag. Du har också rätt att avsäga dig från utskick samt direktmarknadsföring. I nyhetsbrevet kan du enkelt avsluta din prenumeration genom den länk som medföjer alla utskick. I övriga fall är du välkommen att kontakta oss på eller info@svenskbf.se

 

Ändamål för insamlande av personuppgifter Laglig grund
För att kunna hantera beställning samt administration av ditt köp
Denna information är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra förpliktelser mot dig som kund och slutföra beställning med leverans samt betalning.
 
För att kunna hantera kundtjänstärenden
Behandling av personuppgifterna är nödvändig för att kunna hjälpa dig vid frågor, produktrelaterade klagomål, reklamation av köp samt framtida återkopplingar om hur du upplevt din kontakt med Svensk båtförsäljning AB samt de produkter du köpt.
 

För att kunna skicka generell marknadsföring, t.ex. katalog eller broschyr samt personlig direktmarknadsföring via e-post, sms, sociala medier.
 
Denna information är nödvändig för att vi ska kunna återkoppla med information samt erbjudanden som är relevanta för dig som kund hos Svenskbåtförsäljning AB

För att kunna registrera de personer som meddelar att de inte vill ha oadresserad marknadsföring från Store och inte är registrerade som dess kunder
 
Behövs för att på enskild individs begäran, inte ska erhålla marknadsföringsutskick.

För att kunna följa de lagar företaget behöver rätta sig efter, exempelvis produktsäkerhet, myndighetsbeslut eller bokföringskrav eller enligt skatterättsliga lagar.
För att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lag.