Bildgalleri

Övergripande Dokument

Seascape har revolutionerat marknaden stort med att skapa små båtar med stora möjligheter. 

Både Seascape 18, 24  & 27 är entypsklassade vilket gör att det bara är en tidsfråga då Ni kan mötas på lika villkor. 

Båtarna är utmärkta klubbbåtar med kvalité som ger trygghet & ekonomi för ett bekvämt ägande.

(C) Jaka Ivanc_08